Myfab

Realize your nano vision

Imego och Acreo går ihop

Last Updated Mar 2012
By: Per Wehlin

Imego och Acreo går ihop för att tillvarata och utveckla kompetensen inom sensorteknologiområdet.

Swedish ICTs styrelse har föreslagit en sammanslagning av sina två verksamheter Imego och Acreo för att på ett effektivt sätt kunna ta tillvara på och utveckla kompetensen inom sensorteknologiområdet.

I torsdags togs beslutet av Acreos styrelse att sammanslagningen genomförs per den 1 april i år.

För mer info se Acreos hemsida